ภาควิชาการบริหารการศึกษา

  

 

   ภาควิชาการบริหารการศึกษา
   คณะศึกษาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   114 สุขุมวิท 23 เเขวงคลองเตยเหนือ
   เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
   โทรศัพท์ : 02-649-5278, 02-649-5000 ต่อ 15536
 
 โทรสาร : 02-649-5264